Startsida


Upplever du stress, har ont i kroppen, ångest eller behöver varva ner?

Jag hjälper dig att få en relation med din kropp. Det gör jag som behandlare och utbildare i Kildenterapi. Där kropp, tankar och känslor möts.


Boka gärna via BokaDirekt under BOKA KONTAKT eller ring 070-603 88 33

Kildenterapi

En väletablerad professionell behandlingsform i Danmark Unik i Sverige


Kildenterapi är en terapeutisk behandling som ger en mycket hög avspänning. Kropp, tankar och känslor möts och du ökar din kunskap om kroppen, släpper på spänningar och ges möjlighet att bearbeta händelser i livet.  Känslor som inte uttrycks, till exempel återhållen gråt, skapar spänningar i kroppen.


Vid stress är t ex en av de första konsekvenserna att vi stänger av upplevelsen av kropp och känslor. Då är det viktigt att återupprätta kontakten med kroppen vilket ofta är en förbisedd del vid stressbehandlingen. 

Kommunikationskonsult

 Uppdrag, Kurser, Föredrag

Medveten Andning

 En hälsorörelse - Enkel att förstå och lära sig


Vill du få en ökad uthållighet vid träning, sova bättre, och vakna piggare, orka mer och bli mer harmonisk?

Andningen är grunden till vår hälsa och därmed finns det också många fler anledningar till varför en förbättrad andning är viktig.


Kildenterapi


Entirety erbjuder den i Danmark väletablerade och RAB-godkända Kildens professionella behandlingsform Healingmassage och samtal.

Behandlingsformen har goda resultat på spänningar, ömhet, stelhet och eller smärta i muskler och leder, högt blodtryck, dålig blodcirkulation, huvudvärk, migrän, mensvärk, sömnproblem och trötthet, matsmältningsproblem,  stress av olika slag, ångest, fobier, depression, förvirring, dåligt minne, inlärningsproblem, humörsvängningar koncentrationssvårigheter, beroende.


I Sverige finns vi under namnet Kildenterapi och behandlingsformen är KAM-godkänd av SFKM. Kildenterapi omfattar helkropps-massage och samtal för att koppla samman kropp, psyke och känslor med personlig utveckling och ökad livskvalité som resultat.

Det är möjligt eftersom du lär känna dig själva genom att bli mer kroppsmedveten, komma i kontakt med dina känslor och få större medvetenhet om hur kroppen är kopplat till psyket och tankarna.


En helhetsbehandling omfattar 75 minuter massage och 30 minuter samtal. Men du bestämmer själv längden på din behandling och om du vill samtala.


Årsprogram med specialerbjudande


Röster/omdömen från mina kunder

Utbildning i Kildenterapi


Jag är en av utbildarna i Kildens professionella behandlingsform Kildenterapi i Sverige inom företaget IrisIndra Hälsoutbildningscenter.


 IrisIndra Hälsoutbildningscenter

Utbildning för dig som vill komma vidare i din personliga utveckling och naturligtvis även för dig som vill jobba med behandlingar.


Utbildningen Healing- och avspänningsmassör är godkänd av och i samverkan med Kilden.


Vi är godkända som utbildare av SFKM (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin).


Röster/omdömen från våra kursdeltagare.

Föreläsningar/Kurser


När du bokar en föreläsning av mig får du ett innehåll som tar sin utgångspunkt i  Kildenterapi.


Du får ta del av hur kropp, psyke, känslor och stress hänger samman ur och från olika perspektiv.Kurser/utbildningar