Assecc Bars

Access Bars

Sätter i gång energiflödet i kroppen

Assecc Bars är en stillsam och avkopplande behandling...


... som sätter i gång energiflödet i kroppen och snabbt hjälper dig att varva ner och komma djupt i kontakt med dig själv och din inre harmoni, lugn och balans. Många upplever att tankeverksamheten tystnar, att de sover djupare och bättre samt att deras relationer förbättras avsevärt. Bars används även mot ångest, stress och kronisk värk och är även ett utmärkt komplement till samtalsterapi och själavårdssamtal.

En behandling tar ca 1 timme och du märker troligtvis effekt redan efter första behandlingen.

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet...


  • som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och uppfattningar vi har eller har haft om något.
  • Det kan till exempel handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp, sexualitet.
  • Genom att dessa punkter varsamt berörs hjälper det dig att släppa mönster som hindrar dig från att leva ditt liv mer utifrån ditt hjärtas önskan och potential.
  • Du får tillgång till mer av dig själv, din kropp, din själ och livet.