Kommunikation

Kommunikation - uppdrag - kurser - föredrag

"vägledning, tips och råd"

Kommunikationsplan - hur gör jag?
Kurs, föredrag eller en kombo


Är du ovan vid att planera kommunikations- insatser, på ett strukturerat och medvetet sätt? Här får du verktyg som vägleder och hjälper dig i ditt kommunikationsarbete.

– Vill du försäkra dig om att dina budskap når fram? – Vill du kommunicera effektivt med dina medarbetare? – Vill du nå och beröra dina målgrupper med genomtänkt kommunikation? Då är detta för dig.  

Du kan spara tid, pengar och öka förutsättningarna att nå dina mål med verksamheten, projektet eller en aktiviteten.


Retorik

- att tala inför andra
Kurs, föredrag eller en kombo
Lär dig tala inför andra på t ex:

  • Festmiddagar
  • Presentation
  • Anställningsingtervju
  • Föreläsning 


Gör din röst hörd - tala så andra lyssnar

Retoriken har sedan 400 f.Kr. visat sig vara en överlägsen metod för att bli en bra/bättre talare. Här får du även kunskap som lär dig att övertyga och att hitta argument.


Du kommer att lära dig inventera, disposition, memorera och framförande.

Planera din kommunikation på bästa sätt - en modell

Modellen består av åtta steg som hjälper dig att logiskt och systematiskt
planera din kommunikation mer effektivt.

2.Definiera dina målgrupper

6. Utforma ditt presentationsmaterial

3. Formulera kommunikationsmål

7. Genomför aktiviteterna

8. Utvärdera och följ upp

1. Kartlägg bakgrund och fastställ syfte

5. Fastställ din aktivitetsplan

4. Formulera ditt budskap

Modellen är ett verktyg för dig som...
... ska genomföra en kommunikationsinsats
... vill försäkra dig om att dina budskap når fram om t.ex. en verksamhetsfråga,          ett projekt eller en aktivitet
... vill kunna kommunicera effektivare med dina medarbetare
... vill nå och beröra dina målgrupper med genomtänkt kommunikation


En systematisk planering av kommunikationsinsatser kan upplevas som tråkig men gör att du sparar både tid och pengar, samtidigt som du ökar förutsättningarna att nå målen med din verksamhet, ett projekt eller en aktivitet.


Om du är ovan vid att planera din kommunikation på ett strukturerat och medvetet sätt kommer detta verktyg att vägleda och hjälpa dig att skapa en effektivare kommunikation. När du planerar kommunikationen försäkrar du dig dessutom om att du når dina målgrupper på ett sätt och i en form som ger bättre och mer av önskade effekter.Arbetsdokument