Checklista mini kommunikationsplanering

Kommunikationsplanering

Checklista mini

Målgrupp - till vem?
Notera namn alt. grupp


Behov
Diskutera mottagarens behov


Mål
Vad vill vi uppnå? Använd punkt 2 för att ange mål och ambitionsnivå.
Nyckelfråga: Stödjer målet det övergripande målet för organisationen?


Diskutera de tre översta punkterna i ett sammanhang


När i tid?


Vad och hur? Aktiviteter/kanaler
Vilka insatser, åtgärder och aktiviteter/kanaler krävs för att uppnå uppsatt mål?

Vilken budget har du?
Vad får det kosta?

Hur mycket pengar finns det? Räcker de?
Om inte gå tillbaka till punkt 1-3.

Ansvarig/från vem?
Vem gör vad och när?
Tidsplan

Hur gick det?
Nådde vi målen?
Vilka nådde vi?
Hur långt nådde vi?Lycka till! 

Behöver du hjälp?

Hör av dig. Jag finns här för att hjälpa dig. 


Catarina Bäckstrand