Produkter

Produkter som stödjer och förstärker

Här hittar du produkter som stödjer och förstärker mina tjänster.

Relaxator


Relaxatorn är en ”andningsnapp” som  hjälper dig att förbättra din andning, reducera stress och oro, samt hjälper till att  syresätta blodet.


Relaxatorn som andningstränare  hjälper dig att andas mer rytmiskt, långsamt och avspänt. När du har den i munnen andas du in genom näsan och ut genom Relaxatorn, dvs genom munnen. På så vis hamnar luften i högre utsträckning i ditt mellangärde, vilket gör att diafragman, som är vår viktigaste andningsmuskel, jobbar som den ska. När diafragman arbetar får du ett ökat och effektivare syreupptag. Den rytmiska andningen har dessutom en positiv inverkan på ditt hjärta, eftersom hjärtats rytm följer andningsrytmen. När du förlänger utandningen ger du  din kropp möjlighet att slappna av.